Resource Wende & Toekomst Akkoord Grondstoffen

Lancering Commissie Toekomst

De Commissie Toekomst is een maatschappelijk platform dat opereert vanuit de principes van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de Resource Wende.

De toekomst hypothese bestaat uit een reset van industrie, landbouw en aanverwante processen in de financiële sector, energie, ruimtelijke ordening en arbeidsverhoudingen.

De Commissie Toekomst heeft als taak een maatschappelijk proces te leiden dat resulteert in een positief, plausibel, praktisch en breed gedragen toekomstperspectief voor de Nederlandse samenleving in 2050. De Europese Green Deal wordt hier aangevuld met de Nederlandse Green Deal. Na het Energie Akkoord en het Klimaat Akkoord nu nog de ontbrekende delen, die gaan over Resources en Biodiversiteit.

Het idee is om te komen tot een Actie agenda grondstoffen en een Toekomst Akkoord Grondstoffen. Zo’n akkoord leidt tot aanbevelingen waarin relevante maatschappelijke actoren zich op hoofdlijnen kunnen vinden en kan dienen als kompas voor verder beleid en samenwerking tussen maatschappelijke actoren.

Op 28 en 29 oktober vindt de eerste conferentie plaats van de Commissie Toekomst. Onder de titel ‘Resource Wende’ werken we in deze tweedaagse bijeenkomst aan een nieuwe actie agenda. Ook onderzoeken we of het wenselijk is om tezijnertijd tot een Toekomst Akkoord Grondstoffen te komen. Zie voor meer informatie de website resourcewende.eu.

Wouter van Dieren: vijftig jaar milieuactivisme

De Springtijgangers zagen hem de afgelopen negen jaar op de kade van Terschelling staan. Met de handen in de zakken van zijn lange, bruine jas. Scherpe twinkelogen gaan schuil in de schaduw onder de brede hoedrand. Aan zijn voeten stevige laarzen. De man lijkt diep in gedachten over het Wad te turen, maar zijn hoofd draait op volle toeren. Dit is mister Club van Rome, de man achter de bekendheid van Limits to growth (Grenzen aan de groei), de founding father van de Nederlandse milieubeweging, de architect van het Waddenfonds en de Waddenacademie, de wetlands in het IJsselmeer (nu gerealiseerd als Marker wadden), spil in het convenant Tweede Maasvlakte, duurzaam ondernemer, spreker, musicus, kunstschilder en schrijver. Maar voor alles misschien wel Terschellinger. Wouter van Dieren. Hier op Terschelling is hij thuis. Hier leerde zijn oom Wout, bioloog, hem van de vissen en de vogels en de samenhang der natuurlijke processen. Hier klopt al een leven lang zijn groene hart.