Commissie Toekomst

De Commissie Toekomst heeft als ultieme doel om een essentiële bijdrage te leveren aan het stimuleren van verduurzaming, economische ontwikkeling, werkgelegenheid, technologische en sociale innovatie binnen een menswaardige samenleving in Nederland.

Op basis van vele gesprekken is het Commissie Toekomst programma opgesteld. Het gaat om de pendant voor Nederland van de Green Deal in Brussel. Na het Energie Akkoord (2015) en het Klimaat Akkoord (2018) nu nog de ontbrekende delen met het Toekomst Akkoord. Die worden in toenemende mate bepaald door het tekort aan essentiële grondstoffen. Duurzame energiesystemen zijn de hulpmiddelen, uiteindelijk draait alles om de materiële wereld zoals urbane structuren, voeding, transport, machines.

In de Club of Rome is sinds 1972 gewerkt met de System Dynamics rekenmodellen World II t/m World VII, ooit ontwikkeld door het M.I.T. en het Pentagon. In het Wuppertal Institut für Energie, Klima und Umwelt, gelieerd aan de Club of Rome, werd op basis daarvan het systeem voor Resource Efficiency ontwikkeld, en daaruit het concept van de Duitse Energie Wende.

Na een aantal jaren van voorbereiding zijn daaruit de Resource Wende en de Commissie Toekomst gegroeid. De Resource Wende is het materiële verhaal, de Commissie Toekomst is het bestuurlijke kader. De Commissie gaat op basis van een nog te ontwikkelen raamwerk en governance structuur advies uitbrengen hoe vastgelopen duurzaamheidsdossiers in samenhang kunnen worden gerealiseerd. Binnen het raamwerk wordt rekening gehouden met de steeds meer prangende grondstoffenschaarste. Tevens zorgt de commissie voor politiek en maatschappelijk draagvlak middels Toekomst Dialogen en media aandacht. De Commissie bestaat op dit moment uit een Kern van 40 personen, in de toekomst aangevuld door een landelijke Kring en 12 provinciale Kringen van ieder 75 personen.

Lees hier de hele opzet van de Commissie Toekomst

De werkwijze van de Commissie is dat perspectieven uit alle geledingen van de Nederlandse samenleving zullen worden getoetst in de traditie van de SDG’s: Van ons allen, door ons allen, voor ons allen. De Commissie is onafhankelijk en als mobiliserende netwerk-organisatie slechts verantwoordelijk aan zichzelf, op voorwaarde dat aan de vastgestelde Terms of Reference en financierings-
voorwaarden wordt voldaan. Samenwerking met relevante maatschappelijke organisaties en de planbureaus en andere expert-organisaties is vanzelfsprekend en organisch. De Commissie Toekomst is de bestuurlijke partner van de Resource Wende die t.z.t. ook Europees zal worden uitgerold’.

De Commissie Toekomst is een privaat initiatief van onder andere Jan Peter Balkenende, Wouter van Dieren (Club van Rome), Herman Mulder (SDG-Chapter), Eric Jan Tuininga (emeritus hoogleraar VU) en Rein Willems (oud-senator CDA).