De transitie-agenda’s voor een schone, circulaire economie in 2050 houden onvoldoende rekening met de fysieke, geopolitieke, economische, sociale en ethische grenzen als gevolg van gelimiteerde beschikbaarheid van grondstoffen. De schaarste aan materialen, natuur, biodiversiteit, ruimte en water, vormt een belemmering voor duurzame welvaart, maar biedt ook een kans voor het lange termijn verdienvermogen en de internationale concurrentiekracht  van ons land. De Commissie Toekomst, gestart door Wouter van Dieren, Rein Willems, Herman Mulder en Marieke van der Werf, organiseerde in oktober 2021 over dit onderwerp een tweedaagse conferentie, waar een vervolg op zal komen in het eerste kwartaal van 2023. Kijk voor meer informatie over Resource Wende op de website van dit project.

De organisatie van de Resource Wende is ondergebracht bij Stichting Toekomst Akkoord.