Het Groene Universum

Reisverhalen uit de wereld van het milieu

Boek, gepubliceerd in 1994. Auteur: Wouter van Dieren

Al meer dan vijfentwintig jaar zet Wouter van Dieren zich in voor de bescherming van het milieu en een rechtvaardiger ingerichte samenleving. Zijn activiteiten hebben in die tijd uiteengelopen van documentaire maken voor tv, journalist en auteur, activist (zo behoorde hij tot de oprichters van Vereniging Milieudefensie), adviseur voor overheden en bedrijven. Al die tijd heeft hij zijn gedrevenheid behouden en die bovendien weten te combineren met een open oog, en een scherp en genuanceerd waarnemingsvermogen. Zijn reisimpressies van over de hele wereld en zijn overdenkingen laten ons door een milieubril zien welke ontwikkelingen gaande zijn. Van Dieren heeft daarvoor een uitstekend gekozen selectie gemaakt. Vlot geschreven, onderhoudend, raak, maar vooral ook: verrassend. Van Dieren slaagt er namelijk in de milieuproblematiek te plaaten in sociaalculturele kaders, zoals dat zelden elders zo goed is gedaan.
(Biblion recensie, Drs. Maurits Groen.)